2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2017 /2018 /2019 /2020 /2021 /2022 /2023 /2024 / ......

12.26 ‘Windowless Scenery 5 - Cello Duo' Sheng Jie>>>

11.21 ‘Windowless Scenery 4 - Secrets' Zhu Wenbo>>>

09.12 ‘Windowless Scenery 3 - The music composed for rectangle space' Yan Yulong>>>

09.01 - 11.01 Kai Tuchmann / Residency Project>>>

07.31 - 08.30 ‘(Un)heard’ Ye Hui>>>

07.25 ‘Windowless Scenery 2 - Grand View Garden Feedback' Mai mai>>>

06.06 ‘Windowless Scenery 1 - N Variations of X Space' Jun-Y Ciao>>>

04.04 - 05.10 'The Gentle Slope' Liu Yue>>>

02.27 'Anti Social Realism DVD release event' Mattin>>>

01.25 - 03.13 'Asian Carp' Chen Hangfeng>>>

中文